Podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ blogovacej služby www.hornestrane.sk (dalej len „Prevádzkovateľ“) nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah jednotlivých článkov a komentárov tohto blogu a príspevkov do diskusných fór. Túto zodpovednosť nesie vždy autor konkrétneho článku alebo príspevku do diskusných fór. Prevádzkovateľ nie je v rozsahu uvedenom v § 5 zákona c 480/2004 Sb. a v súlade s týmto ustanovením, zodpovedný za činnosť svojich používateľov (autorov článkov alebo diskusných príspevkov).
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude využívať svoje prostriedky, znalosti a zručnosti, na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti služby.
 3. Blogovacia služba www.hornestrane.sk (dalej len „Služba“) je poskytovaná používateľom úplne zadarmo.
 4. Je zakázané:
  • Publikovať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje zákony SR
  • Publikovať obsah ktorý je v rozpore s dobrými mravmi.
  • Publikovať ci odkazovať na obsah, ktorý porušuje autorský zákon (napr. nelegálny software ci hudbu).
  • Šírit rasovú či národnostnú neznášanlivosť.
  • Zverejnovať erotický obsah.
  • Špekulatívne registrovať prezývky bez úmyslu písania článkov alebo prispievania do diskusných fór .
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
  • Bez upozornenia používateľa odstrániť akýkoľvek článok, ktorý porušuje „Podmienky používania“.
  • Odstrániť článok, ktorý používa javascriptové techniky na presmerovanie, SEO spam, úmyselné pretažovanie „Služby“ atd.
  • Editovať alebo odstrániť články, ktoré sú v rozpore s „Podmienkami používania“ bez upozornenia používateľa.
  • Akýchkoľvek zásahov do systému, vrátane zmeny „Podmienok používania“, bez potreby predchádzajúceho oznámenia používateľom.
  • Zobrazovať na jednotlivých článkoch služby www.hornestrane.sk reklamu (textovú, bannerovú, popr. fulltextovú).
  • Zasielať na uvedenú e-mailovú adresu informačné oznámenie, týkajúce sa informácií, ktoré súvisia so službou www.hornestrane.sk.
  • Používať súbory cookies (podla zásad používania súborov cookies) slúžiacich k správnemu fungovaniu služieb, personalizácie reklám a analýze návštevnosti.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
  • Funkčnost, dostupnosť služby a za prípadné škody alebo straty dát.
  • Zneužitie dát uvedených používateľom alebo získaných ilegálnym preniknutím do Služby.