O nás

Blog Horné Stráne sme vytvorili pre začínajúcich ale i pokročilých vinohradníkov, vinárov a konzumentov vína. 
Cieľom je pomáhať zdieľaním skúseností, vedomostí a noviniek z pestovania viniča, procesov výroby vína a samotného nápoja bohov. 

Názov Horné Stráne je odvodený od názvu starobylého honu v nachádzajúceho sa v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti na okraji Hontianskeho rajóna pri obci Hontianske Moravce.

Hontiansky región sa vyznačuje jedinečným pôdnym podložím a mimoriadne priaznivým podnebím. Oblasť v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny v doline Veporského potoka  je jedna z najteplejších na Slovensku. Okolitú pahorkatinu tvoria miocénne, väčšinou tufitické uloženiny, pokryté sprašou a sprašovými hlinami.

V tejto lokalite sa víno pestuje od 18-teho storočia čo dokazujú aj ručne tesané pivnice v tufovej skale ktoré sa nachádzajú v celom regióne.