Biodynamický kalendár 2022

Človek už od pradávna sledoval prírodu a snažil sa prispôsobiť svoje činnosti tak aby bol v súlade a prinášala mu efektívny výsledok. Pestovanie rastlín prispôsoboval, ročným obdobiam podľa teploty, zrážok. Neskôr dlhším pozorovaním vznikli pranostiky, ktoré mu výrazne mu uľahčovali prácu. S modernými výdobytkami techniky a chémie tieto vedomosti  upadli do zabudnutia a zároveň sa začali postupne potláčať sily prírody štýlom "Poručíme větru, dešti, kdy má pršet a kdy vát...". V prvých rokoch boli úrody nadpriemerne vysoké, avšak na ďaľsích rokoch dochádzalo k výpadkom čoho následkom bolo zvýšenie dávok hnojív a chémie. Pôda sa postupne stávala mŕtvou. 

Našli sa však aj odporcovia tohto moderného systému hospodárenia. Ako jeden z prvých zastáncov tradičného hospodárenia v súlade s prírodou definoval princípy biodynamiky na svojej prednáške v r. 1924 Rudolf Steiner. 

Biodynamika je bios = život a dynamis = sila. Cieľom biodynamického vinohradníctva je hospodárenie v súlade s prírodou kde sa rešpektuje pôda ako živý organizmus a využívajú sa vplyvy pôsobenia mesiaca, ktorého výsledkom je dlhodobe udržateľný vinohrad s kvalitnou úrodou a následne aj výborným vínom. V biodynamickom kalendári sú fázy mesiaca ktoré vplývajú na tok štiav v rastlinách. S pribúdajúcim mesiacom (obdobie do splnu) šťavy stúpajú do nadzemných častí rastlín a s ubúdajúcim mesiacom (obdobie do novu) do podzemných častí. Biodynamický kalendár rešpektuje mesiac a jeho prechod jednotlivými znameniami ktoré symbolizujú postavenie planét a hviezd tzv. siderický rytmus mesiaca, ktorý trvá približne 27 dní. Biodynamika má definované dni listu, plodu, kvetu a koreňa. Podľa týchto dní sa organizujú práce vo vinohrade a v pivnici aby bola využitá sila prírody čo najefektívnejšie.

Biodynamický kalendár

V nasledujúcich článkoch sa budem podrobnejšie venovať jednotlivým druhom prác a ich načasovaním.

Biodynamický kalendár si môžete stiahnuť tu: Biodynamicky-kalendar-HS-2022.pdf