História alebo ako sa vinič dostal na Slovensko

Správy o víne siahajú ďaleko za hranice historických čias. Prvé zmienky o divom viniči sú zo začiatku treťohôr. Usudzuje sa tak podľa skamelín nájdených nielen územiach kde sa vinič stále pestuje ale aj na ďalekom severe, v Grónsku, na Islande aj na Aljaške.

Za jeden z prvých pôvodných domovov viniča sa označuje Predná Ázia alebo Zakaukazsko. Najstaršia zdokumentovaná výroba vína pochádza z Gruzínska, kde sa víno vyrábalo tzv. „katechinskou metódou“ 6000 rokov pred n. l. Z týchto končín sa vinič postupne šíril do Sýrie a Palestíny a odtiaľ do Egypta (3000 rokov pred n.l). Do Grécka ho preniesli Fénický obchodníci cez ostrovy Kréta, Naxos a Chios (1200 rokov pred n.l.). Grécky kolonisti ho rozšírili do Španielska, Francúzska a na Sicíliu (800 rokov pred n.l.) . Rímske légie počas svojich vojenských výprav vinič postupne vysádzali v obsadených európskych územiach. Vinohradníctvo sa šírilo povodím a údolím rieky Rhôny, od Grécka údolím riek Macedónsku a Srbsku ku Dunaju až na západ.

Za zakladateľa vinohradníctva v Podunajskej oblasti (Slovensko a Južná Morava) sa považuje Marcus Aurélius Probus (278 - 282 pred n. l.). V tomto čase boli rímske légie na území Slovenska v lokalitách Bratislava, Devín, Stupava a Trenčín. Najstaršou vinohradníckou obcou je Bratislava a čom svedčia aj písomné doklady z rokov 997 - 1038 n. l. V stredoveku rozširovali pestovanie viniča najmä kláštory. Doležitým medzníkom v pestovaní viniča na Slovensku bol vpád Tatárov, po ktorom vyľudnené kraje osídľovalo obyvateľstvo nemeckej národnosti (1242 n.l.).

Najväčší rozmach dosiahlo vinohradníctvo v 18. a 19. storočí, keď plocha vinohradov na Slovensku dosahovala asi 20 000 hektárov. Po 2. svetovej vojne došlo ku kolektivizácii súkromných vinohradov do štátnych drustiev (1948 n.l.). Výrobu vína prevzali štátne Vinárske závody.

História vinohradníctva