Súčasný stav a vinohradnícke oblasti Slovenska

Po nežnej revolúcií (1993) nastal útlm vinohradíctva na Slovensku, z dôvodu zdĺhavosti procesov vysporiadania pôdy. Plocha obrábaných vinohradov klesla na necelých 11000 hektárov. V súčasnosti prebieha pomalý proces návratu k bývalej sláve slovenských vín. Vznikajú vinárstva ktoré postupne vysádzajú nanovo staré trate a zároveň sa vracajú k tradičným postupom výroby vín zameraných na kvalitu.

Slovensko sa delí na 6 vinohradníckych oblastí

  1. Malokarpatská
  2. Južnoslovenská
  3. Stredoslovenská
  4. Nitrianska
  5. Východoslovenská
  6. Tokaj

Každá vinohradnícka oblasť sa delí na rajóny, pod ktoré spadajú vinohradnícke obce. Obce sa delia na menšie súvislé pôdne celky nazývané viničné trate alebo hony.

Mapa vinohradnickych oblasti Slovenska